od Prievidze /
von Prievidza
 
Vysvetlívky / Erläuterungen :
 
Žltá šípka - Kultúrny dom(MsKS)- Veľká sála, Kongresová sála , kino /
Gelbes Zeichen - Kulturhaus (MsKS) - Grosser Saal, Kongress Saal, Cinema
 
Zelené šípky - Smer príchodu od Prievidze
Grünes Zeichen - Richtung Ankunft von Prievidza
 
Červená šípka + hviezdička - odbočenie na parkovisko za MsKS, parkovisko len pre účinkujúcich
Rotes Zeichen + Stern - Abbiegung zum Parkplatz hinter dem Kulturhaus, Parkplatz nur für Blaskapellen
 
Modrá šípka - Zámok Bojnice
Blaues Zeichen - Schloss Bojnice